اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/711089/تاکید-رئیس-جمهور-بر-بسیج-امکانات-در-مسجد-سلیمان/تاکید-رئیس-جمهور-بر-بسیج-امکانات-در-مسجد-سلیمان&text=تاکید-رئیس-جمهور-بر-بسیج-امکانات-در-مسجد-سلیمان

اشتراک گذاری