اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/711379/تیراندازی-تروریستی-در-پیرانشهر/تیراندازی-تروریستی-در-پیرانشهر&text=تیراندازی-تروریستی-در-پیرانشهر

اشتراک گذاری