اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/711662/تاکید-رئیس-قوه-قضائیه-بر-رونق-تولید/تاکید-رئیس-قوه-قضائیه-بر-رونق-تولید&text=تاکید-رئیس-قوه-قضائیه-بر-رونق-تولید

اشتراک گذاری