اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/711806/اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-20-تیر-98/اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-20-تیر-98&text=اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-20-تیر-98

اشتراک گذاری