اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/711845/دولت-با-طرف-های-اروپایی-هوشمندانه-تعامل-کند/دولت-با-طرف-های-اروپایی-هوشمندانه-تعامل-کند&text=دولت-با-طرف-های-اروپایی-هوشمندانه-تعامل-کند

اشتراک گذاری