اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/711882/جرأت-شلیک-یک-تیر-به‌سمت-ایران-را-ندارند/جرأت-شلیک-یک-تیر-به‌سمت-ایران-را-ندارند&text=جرأت-شلیک-یک-تیر-به‌سمت-ایران-را-ندارند

اشتراک گذاری