اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/711909/پایان-تنش-ها-فقط-با-توقف-تروریسم-اقتصادی/پایان-تنش-ها-فقط-با-توقف-تروریسم-اقتصادی&text=پایان-تنش-ها-فقط-با-توقف-تروریسم-اقتصادی

اشتراک گذاری