اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/712171/نماینده-تکواندوی-دانشجویان-ایران-طلایی-شد/نماینده-تکواندوی-دانشجویان-ایران-طلایی-شد&text=نماینده-تکواندوی-دانشجویان-ایران-طلایی-شد

اشتراک گذاری