اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/712175/سطح-فنی-فرنگی-کاران-جوان-بالاتر-از-آسیاست/سطح-فنی-فرنگی-کاران-جوان-بالاتر-از-آسیاست&text=سطح-فنی-فرنگی-کاران-جوان-بالاتر-از-آسیاست

اشتراک گذاری