اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/712302/جلسه-هم-اندیشی-فعالان-محیط-زیست-با-حضور-رئیس-قوه-قضائیه/جلسه-هم-اندیشی-فعالان-محیط-زیست-با-حضور-رئیس-قوه-قضائیه&text=جلسه-هم-اندیشی-فعالان-محیط-زیست-با-حضور-رئیس-قوه-قضائیه

اشتراک گذاری