اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/712393/تجلیل-از-آیت-الله-حکیم-و-۴۰-واقف-حوزه-کتاب/تجلیل-از-آیت-الله-حکیم-و-۴۰-واقف-حوزه-کتاب&text=تجلیل-از-آیت-الله-حکیم-و-۴۰-واقف-حوزه-کتاب

اشتراک گذاری