اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/713232/آیت-الله-جنتی-شورای-نگهبان-بی‌طرف-است/آیت-الله-جنتی-شورای-نگهبان-بی‌طرف-است&text=آیت-الله-جنتی-شورای-نگهبان-بی‌طرف-است

اشتراک گذاری