اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/713535/توبیخ-ترامپ/توبیخ-ترامپ&text=توبیخ-ترامپ

اشتراک گذاری