اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/713685/شب-های-پرشور-آبادان-و-خرمشهر/شب-های-پرشور-آبادان-و-خرمشهر&text=شب-های-پرشور-آبادان-و-خرمشهر

اشتراک گذاری