اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/713888/عابدینی-فاتح-نخستین-نشان-جهانی-شمشیربازی-ایران/عابدینی-فاتح-نخستین-نشان-جهانی-شمشیربازی-ایران&text=عابدینی-فاتح-نخستین-نشان-جهانی-شمشیربازی-ایران

اشتراک گذاری