اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/713913/سیامند-رحمان-قهرمان-پاراوزنه-برداری-جهان-شد/سیامند-رحمان-قهرمان-پاراوزنه-برداری-جهان-شد&text=سیامند-رحمان-قهرمان-پاراوزنه-برداری-جهان-شد

اشتراک گذاری