اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/713941/دیدار-امیرعبداللهیان-با-سید-حسن-نصرالله/دیدار-امیرعبداللهیان-با-سید-حسن-نصرالله&text=دیدار-امیرعبداللهیان-با-سید-حسن-نصرالله

اشتراک گذاری