اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/713966/ایران-حملات-کابل-و-قندهار-را-محکوم-کرد/ایران-حملات-کابل-و-قندهار-را-محکوم-کرد&text=ایران-حملات-کابل-و-قندهار-را-محکوم-کرد

اشتراک گذاری