اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/714195/راه-اندازی-سامانه-ثبت-اموال-و-دارایی-های-مسئولان/راه-اندازی-سامانه-ثبت-اموال-و-دارایی-های-مسئولان&text=راه-اندازی-سامانه-ثبت-اموال-و-دارایی-های-مسئولان

اشتراک گذاری