اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/714209/انتخابات-شورایاری‌ها-100-درصد-غیرقانونی-است/انتخابات-شورایاری‌ها-100-درصد-غیرقانونی-است&text=انتخابات-شورایاری‌ها-100-درصد-غیرقانونی-است

اشتراک گذاری