اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/714412/خبر-مشروح-13-یکشنبه-30-تیر/خبر-مشروح-13-یکشنبه-30-تیر&text=خبر-مشروح-13-یکشنبه-30-تیر

اشتراک گذاری