اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/714423/شهادت-یک-مامور-پلیس-در-شیراز/شهادت-یک-مامور-پلیس-در-شیراز&text=شهادت-یک-مامور-پلیس-در-شیراز

اشتراک گذاری