اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/715336/امکان-اعلام-جرم-علیه-ترامپ-پس-از-پایان-دوره-ریاست-جمهوری/امکان-اعلام-جرم-علیه-ترامپ-پس-از-پایان-دوره-ریاست-جمهوری&text=امکان-اعلام-جرم-علیه-ترامپ-پس-از-پایان-دوره-ریاست-جمهوری

اشتراک گذاری