اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/715699/نصرالله-هدفشان-ایجاد-هرج-و-مرج-است/نصرالله-هدفشان-ایجاد-هرج-و-مرج-است&text=نصرالله-هدفشان-ایجاد-هرج-و-مرج-است

اشتراک گذاری