اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/715922/تخلیه-1-میلیون-تن-کالای-اساسی-در-بندر-شهید-رجایی/تخلیه-1-میلیون-تن-کالای-اساسی-در-بندر-شهید-رجایی&text=تخلیه-1-میلیون-تن-کالای-اساسی-در-بندر-شهید-رجایی

اشتراک گذاری