اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717197/زمین-لرزه-۵۲-ریشتری-چرام-و-دوگُنبَدان-را-لرزاند/زمین-لرزه-۵۲-ریشتری-چرام-و-دوگُنبَدان-را-لرزاند&text=زمین-لرزه-۵۲-ریشتری-چرام-و-دوگُنبَدان-را-لرزاند

اشتراک گذاری