اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717216/ظریف-تروریسم-اقتصادی-امروز-یک-واقعیت-است/ظریف-تروریسم-اقتصادی-امروز-یک-واقعیت-است&text=ظریف-تروریسم-اقتصادی-امروز-یک-واقعیت-است

اشتراک گذاری