اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717308/آماده-سازی-پایانه-مرزی-شلمچه/آماده-سازی-پایانه-مرزی-شلمچه&text=آماده-سازی-پایانه-مرزی-شلمچه

اشتراک گذاری