اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717343/ظریف-مبنای-قدرت-جمهوری-اسلامی-مردم-است-نه-قدرت-خارجی/ظریف-مبنای-قدرت-جمهوری-اسلامی-مردم-است-نه-قدرت-خارجی&text=ظریف-مبنای-قدرت-جمهوری-اسلامی-مردم-است-نه-قدرت-خارجی

اشتراک گذاری