اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717377/افتتاح-چند-طرح-در-خراسان-رضوی/افتتاح-چند-طرح-در-خراسان-رضوی&text=افتتاح-چند-طرح-در-خراسان-رضوی

اشتراک گذاری