اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717530/ظریف-آمریکا-نگران-شکست-خود-در-صحنه-دیپلماسی-است/ظریف-آمریکا-نگران-شکست-خود-در-صحنه-دیپلماسی-است&text=ظریف-آمریکا-نگران-شکست-خود-در-صحنه-دیپلماسی-است

اشتراک گذاری