اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717738/مراحل-نهایی-بازسازی-در-مناطق-سیل-زده/مراحل-نهایی-بازسازی-در-مناطق-سیل-زده&text=مراحل-نهایی-بازسازی-در-مناطق-سیل-زده

اشتراک گذاری