اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717752/شعار-خدمت‌رسانی-برای-تحقّق-عدالت-و-پیشرفت-را-همگانی-کنید/شعار-خدمت‌رسانی-برای-تحقّق-عدالت-و-پیشرفت-را-همگانی-کنید&text=شعار-خدمت‌رسانی-برای-تحقّق-عدالت-و-پیشرفت-را-همگانی-کنید

اشتراک گذاری