اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717776/رسانه-انگلیسی-نفتکش-گریس-1-امروز-آزاد-می-شود/رسانه-انگلیسی-نفتکش-گریس-1-امروز-آزاد-می-شود&text=رسانه-انگلیسی-نفتکش-گریس-1-امروز-آزاد-می-شود

اشتراک گذاری