اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717815/مشروح-خبر-20-پنج-شنبه-24-مرداد-98/مشروح-خبر-20-پنج-شنبه-24-مرداد-98&text=مشروح-خبر-20-پنج-شنبه-24-مرداد-98

اشتراک گذاری