اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717821/بزرگداشت-شهید-خانی-و-شهدای-تکاور/بزرگداشت-شهید-خانی-و-شهدای-تکاور&text=بزرگداشت-شهید-خانی-و-شهدای-تکاور

اشتراک گذاری