اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717846/انتشار-تصاویر-موشک‌های-ضدناو-حزب-الله/انتشار-تصاویر-موشک‌های-ضدناو-حزب-الله&text=انتشار-تصاویر-موشک‌های-ضدناو-حزب-الله

اشتراک گذاری