اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717882/آغاز-به-کار-جشنواره-مبل-و-منبت-تویسرکان/آغاز-به-کار-جشنواره-مبل-و-منبت-تویسرکان&text=آغاز-به-کار-جشنواره-مبل-و-منبت-تویسرکان

اشتراک گذاری