اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717900/نشست-ایران-انصارالله-و-سفرای-اروپایی-برگزار-شد/نشست-ایران-انصارالله-و-سفرای-اروپایی-برگزار-شد&text=نشست-ایران-انصارالله-و-سفرای-اروپایی-برگزار-شد

اشتراک گذاری