اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717914/راهکارهای-کاهش-ورودی-پرونده‌ها-از-زبان-معاون-دستگاه-قضا/راهکارهای-کاهش-ورودی-پرونده‌ها-از-زبان-معاون-دستگاه-قضا&text=راهکارهای-کاهش-ورودی-پرونده‌ها-از-زبان-معاون-دستگاه-قضا

اشتراک گذاری