اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717918/ظریف-به-کویت-رفت/ظریف-به-کویت-رفت&text=ظریف-به-کویت-رفت

اشتراک گذاری