اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717924/افزایش-سهم-اشتغال-روستایی-به-۲۳۵-درصد/افزایش-سهم-اشتغال-روستایی-به-۲۳۵-درصد&text=افزایش-سهم-اشتغال-روستایی-به-۲۳۵-درصد

اشتراک گذاری