اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717928/انتصاب-سفیر-تام-الاختیار-یمن-در-ایران/انتصاب-سفیر-تام-الاختیار-یمن-در-ایران&text=انتصاب-سفیر-تام-الاختیار-یمن-در-ایران

اشتراک گذاری