اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717955/اخبار-مشروح-۱۳-یکشنبه-۲۷-مرداد-۱۳۹۸/اخبار-مشروح-۱۳-یکشنبه-۲۷-مرداد-۱۳۹۸&text=اخبار-مشروح-۱۳-یکشنبه-۲۷-مرداد-۱۳۹۸

اشتراک گذاری