اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717971/وزرای-امور-خارجه-ایران-و-کویت-دیدار-کردند/وزرای-امور-خارجه-ایران-و-کویت-دیدار-کردند&text=وزرای-امور-خارجه-ایران-و-کویت-دیدار-کردند

اشتراک گذاری