اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717984/ثبت-نام-رشته‌های-بدون-آزمون-تا-28-شهریور/ثبت-نام-رشته‌های-بدون-آزمون-تا-28-شهریور&text=ثبت-نام-رشته‌های-بدون-آزمون-تا-28-شهریور

اشتراک گذاری