اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717992/موافقت-رهبر-انقلاب-با-عفو-برخی-از-محکومان/موافقت-رهبر-انقلاب-با-عفو-برخی-از-محکومان&text=موافقت-رهبر-انقلاب-با-عفو-برخی-از-محکومان

اشتراک گذاری