اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/717999/آغاز-به-کار-نسخه‌های-جدید-فرانسوی-روسی-و-اسپانیایی-khameneiir/آغاز-به-کار-نسخه‌های-جدید-فرانسوی-روسی-و-اسپانیایی-khameneiir&text=آغاز-به-کار-نسخه‌های-جدید-فرانسوی-روسی-و-اسپانیایی-khameneiir

اشتراک گذاری