اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718001/آغاز-ثبت‌نام-طرح-ملی-مسکن-از-شهریور/آغاز-ثبت‌نام-طرح-ملی-مسکن-از-شهریور&text=آغاز-ثبت‌نام-طرح-ملی-مسکن-از-شهریور

اشتراک گذاری