اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718004/ایران-اسلامی-غرق-در-شادی-عید-ولایت/ایران-اسلامی-غرق-در-شادی-عید-ولایت&text=ایران-اسلامی-غرق-در-شادی-عید-ولایت

اشتراک گذاری